A trip down memory lane og Gerts første nedfældende visioner for GNL Wind Service

Beskrivelse:

Tilbageblik er altid sjove. Både fordi det minder os om, hvor langt vi er kommet, og fordi det er spændende at se, hvor meget vores fokus har ændret sig gennem tiden.  Men det viser sig faktisk, at ikke meget har ændret sig fra @Gert Nygaard Laursen tog sit iværksætterkursus hos business Skive tilbage i 2013. Samme år som GNL Wind Service blev stiftet.

Under overskriften ”Hvad er det, jeg med virksomheden ønsker at ændre, påvirke, forbedre i verden?”, skriver Gert blandt andet, at han ønsker at: 

  • formindske CO2-udslippet.
  • holde ”vores” vindmøller kørende udover designlevetiden. 
  • forbedre klimaet i fremtiden for vores børn. 

Tre punkter, der er en fuldstændig indlejret del i vores virksomhed den dag i dag, hvor ”bæredygtighed” står som det ene ud af tre værdiord, der er med til at forme hele vores identitet og måden, vi gør tingene på her i GNL Wind Service. 

Vi er stolte over, at vi gennem så mange år, har holdt fast i, hvem vi er, og at vi tør lade vores værdisæt være udgangspunktet for de beslutninger, vi træffer – både i forhold til service, produkter, kultur og mennesker.  

Bæredygtighed som en integreret del af vores hverdag

Vi arbejder med bæredygtighed som en integreret del af vores hverdag og vi tror på, at hvis alle gør lidt, så giver det meget. 

For os er det at lave en bæredygtighedsvurdering i alle de beslutninger, som vi træffer en helt naturlig del af vores hverdag, ligesom dét at integrere forskellige bæredygtige initiativer i GNL Wind Service er en stor del af vores identitet.  

Af grønne bæredygtige initiativer kan vi blandt andet nævne:   

  • At vi arbejder med konkrete reduktionsmål for CO2. Disse er vi klar til at præsentere indenfor nærmeste fremtid. 
  • At vi holder de ældre møller godt kørende, så de kan fortsætte med at producere klimavenlig strøm, så lang tid som muligt.  
  • At vi i høj grad genanvender og renoverer reservedele, så delene kan tjene sit formål i en anden mølle. 
  • At vi selv i koncernen er producenter af grøn strøm fra vindmøller.

Derudover arbejder vi aktivt med vores bæredygtighedsværdi og forståelsen heraf indadtil i virksomheden. Det kan være alt lige fra de helt små hverdagsting, hvor vi som det grønne valg benytter bomuldsklude til håndaftørring som vaskes og benyttes igen og igen frem for engangspapir, til valget af genbrugsmaterialer og inventar, når der bygges om og indrettes på værksted og kontor. 

Vi søger med skiltning, oplysning og prioritering af området at øge bevidstheden om at ”affald” med den rette sortering og håndtering er en ressource efterfølgende, og vi arbejder løbende med forbedringer i den interne sortering i virksomhedens forskellige processer.

Læs Mere
Indsigt

”Jeg er en del af virksomheden, og det betyder faktisk mere for mig end mine arbejdsopgaver”

Nicolaj har Aspergers og ADD og er ansat i fleksarbejde hos GNL Wind Service. Her møder han ind fire gange om ugen og løser diverse vedligeholdelsesmæssige arbejdsopgaver på værkstedet i Roslev. Vi fanger Nicolaj ude på værkstedet, hvor han er i gang med at opmåle reb, som skal med ud til en vindmølle. Mens han arbejder videre, tager vi en snak omkring dagligdagen hos GNL Wind Service og om (arbejds)livet med en diagnose.   

Læs mere»
Indsigt

Jørgen Aakjær Høg: ”Hos GNL Wind Service bliver jeg behandlet på lige fod med mine kollegaer og ikke som en fleksjobber”. 

Vi tog for nyligt en snak med Jørgen omkring hans dagligdag hos GNL Wind Service. En dagligdag der, for ham, er meget mere end blot en ansættelse – det er en følelse af at høre til og at blive accepteret på trods af sine udfordringer. Vejen dertil har været lang og følelsen af at høre til har ikke altid været en selvfølge for den nu 29-årige fleksarbejder med autisme. 

Læs mere»

Modtag vores business case omkring Vestas V4x retrofit

Ved at udfylde formularen er jeg indforstået med, at jeg tilmelder mig nyhedsbrevet fra GNL Service A/S. Nyhedsbrevet vil være målrettet din virksomhed og sendes ud cirka 4 gange årligt. 

Kontakt

Hvordan vil du helst i kontakt med os?

Kontaktinformationer:

Gert Laursen

Direktør & Salg

+45 23 26 99 90

gert@gnlservice.dk

Flemming W. Jensen

Teknisk Planlægger & Indkøb

+45 22 86 07 07

fwj@gnlservice.dk

Jan Laursen

Salg & Teknisk Support

+45 20 83 71 11

jkl@gnlservice.dk 

Helle Laursen

Administration & Kvalitetsansvarlig

+45 40 86 93 34

hal@gnlservice.dk